Avund i Sociala media
Avund mellan människor är vanligare än vi tror och förekommer både i personliga möten och i sociala media. Denna enkät handlar om avund i sociala relationer och om självmedvetenhet vid användande av Facebook.

Ditt svar läggs i Högskolans enkätsystem (eval) som är anonymt och följer Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning. Om du har frågor så finns adressen längst ned i enkäten. Tack för visat intresse.

Lillemor Adrianson, Högskolan i Borås

Är du
    man kvinna

Hur gammal är du?
   

Hur många vänner har du på Facebook?
   

När du använder Facebook, hur ofta brukar du ...

titta på konversationer som dina vänner har?
    1 2 3 4 5 6 7

titta på andras profiler?
    1 2 3 4 5 6 7

följa dina vänners nyheter?
    1 2 3 4 5 6 7

titta på dina vänners profil?
    1 2 3 4 5 6 7

titta på dina vänners vänner?
    1 2 3 4 5 6 7

posta något?
    1 2 3 4 5 6 7

dela dina tankar och känslor?
    1 2 3 4 5 6 7

ge kommentar till dina vänner?
    1 2 3 4 5 6 7

gilla vänners kommentarer?
    1 2 3 4 5 6 7

chattar?
    1 2 3 4 5 6 7

Tänk på de sista gångerna du har använt Facebook. Vad kände du efteråt?
   

Många som använder Facebook säger att de känner sig frustrerade och även ledsna efter användning. Vad tror du orsakar dessa känslor?
   

Hur ofta upplever du känslor som frustration när du har varit inne på Facebook? 1 = nästan aldrig 4 = ibland 7 = nästan varje gång
    1 2 3 4 5 6 7

Tänk på den sista gången du kände avund - var befann du dig när det hände?
    myspace
twitter
facebook
instagram
youtube
personligt möte
    Kommentar

När jag är på Facebook så kommer jag på mig själv med att avundas:
1 = nästan aldrig
2 = ibland
7 = nästan varje gång

andras framgång i livet
    1 2 3 4 5 6 7

andras resor i världen
    1 2 3 4 5 6 7

andras lycka och glädje
    1 2 3 4 5 6 7

andras utseende
    1 2 3 4 5 6 7

andras välstånd
    1 2 3 4 5 6 7

andras jobb
    1 2 3 4 5 6 7

andras möjligheter i livet
    1 2 3 4 5 6 7

andras sociala liv
    1 2 3 4 5 6 7

andras relation med sin partner?
    1 2 3 4 5 6 7

andras familjeliv
    myspace
twitter
facebook
instagram
youtube
personal meeting off-line
    Kommentar

Människor är intresserade av andra människor och talar ofta om andra. Läs påståendena noga och försök uppskatta i vilken utsträckning de stämmer på ditt beteende. 1 = aldrig 4 = ibland och 7 = mycket ofta

Tala med vänner om andras klädsel
    1 2 3 4 5 6 7

Tala med vänner om andras utbildning och prestationer
    1 2 3 4 5 6 7

Tala med vänner om andra människors problem
    1 2 3 4 5 6 7

Läsa skvaller i tidningar
    1 2 3 4 5 6 7

Tala med vänner om andras utseende
    1 2 3 4 5 6 7

Tala med vänner om andras lön
    1 2 3 4 5 6 7

Tala med vänner om andras parförhållande
    1 2 3 4 5 6 7

Tillsammans med vänner diskutera varför andra människor beter sig på ett visst sätt?
    1 2 3 4 5 6 7

Nedanstående påståenden handlar om hur du ser på dig själv och människor runt om dig.Välj det svar som ligger närmast din uppfattning.
1 = instämmer inte alls
4 = instämmer delvis
7 = instämmer helt och hållet

Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal
    1 2 3 4 5 6 7

Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta
    1 2 3 4 5 6 7

Jag är nöjd med mitt liv
    1 2 3 4 5 6 7

Så här långt har jag fått de saker jag anser viktiga i live
    1 2 3 4 5 6 7

Om jag kunde leva om mitt liv, skulle jag inte ändra på nästan någonting
    1 2 3 4 5 6 7

Jag har allt jag kan önska mig för att njuta av livet.
    1 2 3 4 5

Jag köper vanligtvis de saker jag behöver.
    1 2 3 4 5

Jag beundrar människor som äger dyra hem, bilar och kläder.
    1 2 3 4 5

Mitt liv skulle vara bättre om jag ägde vissa saker som jag inte har.
    1 2 3 4 5

Jag försöker leva enkelt när det gäller ägodelar.
    1 2 3 4 5

En av de mest viktiga prestationerna i livet är att förvärva materiella ägodelar.
    1 2 3 4 5

Jag skulle inte bli lyckligare av att äga fina saker.
    1 2 3 4 5

De ägodelar jag har är inte speciellt viktiga för mig.
    1 2 3 4 5

Jag lägger ingen större vikt vid hur många ägodelar en person har som ett tecken på framgång.
    1 2 3 4 5

Jag skulle bli lyckligare om jag hade råd att köpa fler saker.
    1 2 3 4 5

Jag tycker om att spendera pengar på saker som inte är praktiska.
    1 2 3 4 5

De saker jag äger säger en hel del om hur framgångsrik jag är i livet.
    1 2 3 4 5

Ibland stör det mig ganska mycket att jag inte kan köpa alla de saker som jag vill ha.
    1 2 3 4 5

Att köpa saker ger mig stort nöje.
    1 2 3 4 5

Jag vill äga saker som imponerar på människor.
    1 2 3 4 5

Jag tycker om att ha mycket lyx i livet.
    1 2 3 4 5

Jag lägger inte märke till de ägodelar eller saker som andra människor har.
    1 2 3 4 5

Jag lägger mindre vikt på materiella saker än de flesta jag känner gör.
    1 2 3 4 5

Den sista skalan handlar om hur hur du ser på dig själv i relation till omvärlden.
1 = inte likt mig alls
4 = mycket likt mig

Jag försöker alltid att komma underfund med mig själv.
    1 2 3 4

Jag granskar aldrig mig själv.
    1 2 3 4

Jag tänker en hel del på mig själv.
    1 2 3 4

Jag dagdrömmer ofta om mig sjäv.
    1 2 3 4

Jag är vanligtvis uppmärksam på mina inre känslor.
    1 2 3 4

Jag försöker ibland att titta på mitt beteende med distans
    1 2 3 4

Jag är uppmärksam på svängningar i mitt humör.
    1 2 3 4

Jag är medveten om hur jag tänker när jag arbetar med ett problem.
    1 2 3 4

Jag tänker ofta på mina skäl till att göra saker.
    1 2 3 4

Det oroar mig om jag inte gör ett gott intryck
    1 2 3 4

Det sista jag gör innan jag går hemifrån är att spegla mig.
    1 2 3 4

Jag bryr mig om hur andra människor tänker om mig.
    1 2 3 4

Jag är vanligtvis medveten om hur jag ser ut.
    1 2 3 4

Det tar tid för mig att komma över min blyghet i nya situationer.
    1 2 3 4

Det är svårt för mig att arbeta när andra tittar på.
    1 2 3 4

Jag blir generad väldigt lätt.
    1 2 3 4

Det är lätt för mig att tala med främlingar.
    1 2 3 4

Stora grupper gör mig nervös.
    1 2 3 4

Jag känner mig nervös när jag talar inför stora grupper.
    1 2 3 4

Jag oroar mig över mitt sätt att göra saker.
    1 2 3 4

Jag bryr mig om hur jag framställer mig själv för andra människor.
    1 2 3 4

Jag är medveten om mitt utseende.
    1 2 3 4Kontaktperson: Lillemor Adrianson, lillemor.adrianson@hb.se
http://www.adm.hb.se/~lad
Senast ändrad: 2018-02-09