Emotion och Stress
Denna enkät handlar om välmående och stress.

Ditt svar läggs i Högskolans enkätsystem (eval) som är anonymt och följer Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning.

Om du har frågor så finns adressen längst ned i enkäten. Tack för visat intresse.

Lillemor Adrianson, Högskolan i Borås
Inledningsvis kommer några frågor om din bakgrund som är av intresse för studien.

Är du
    man kvinna

Hur gammal är du?
   

Vilken religion har du?
    är inte troende (agnostiker)
kristen (protestant/katolik)
muslim
annat, var vänlig fyll i nedan
    Kommentar

Är du
    gift/sambo
ensamstående (skild, särbo)
änka/änkling

Hur många syskon har du?
   

Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?
   

Hur upplever du generellt sett ditt hälsotillstånd för tillfället? 1 är "mycket dåligt" och 7 är "mycket bra"
    1 2 3 4 5 6 7

Nedan följer några påståenden som vi ber dig ta ställning till på följande skala.

1 instämmer inte alls
2 instämmer inte
3 instämmer inte helt
4 varken instämmer eller inte instämmer
5 instämmer på ett ungefär
6 instämmer
7 instämmer helt

Upplever du att dina krav på dig själv stämmer överens med kraven från din omgivning?
    1 2 3 4 5 6 7

Jag gör saker impulsivt
    1 2 3 4 5 6 7

Jag försöker leva mitt liv fullt ut, en dag i taget.
    1 2 3 4 5 6 7

Det upprör mig att vara sent till möten
    1 2 3 4 5 6 7

Min väg i livet styrs av krafter jag inte kan påverka.
    1 2 3 4 5 6 7

Det är ingen mening att oroa sig för framtiden eftersom det inte finns något jag kan göra åt det ändå.
    1 2 3 4 5 6 7

Det kommer alltid att finnas tid att komma ikapp i mitt arbete
    1 2 3 4 5 6 7

Jag frågar inte andra människor om hjälp för jag vill inte störa dem med mina problem.
    1 2 3 4 5 6 7

Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal
    1 2 3 4 5 6 7

Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta
    1 2 3 4 5 6 7

Jag är nöjd med mitt liv
    1 2 3 4 5 6 7

Så här långt har jag fått de saker jag anser viktiga i live
    1 2 3 4 5 6 7

Om jag kunde leva om mitt liv, skulle jag inte ändra på nästan någonting
    1 2 3 4 5 6 7

Nedanstående skala handlar om hur du ser på dig själv och människor runt om dig.

Välj en siffra mellan 1 och 5 som bäst beskriver hur du tänker.
    1 Jag tycker om att vara olika alla andra
2
3
4
5 Jag tycker om att vara lik andra

Välj en siffra mellan 1 och 5 som bäst beskriver hur du tänker.
    1 Jag ser mig själv som oberoende av andra
2
3
4
5 Jag ser mig själv som en del av en social grupp

Välj en siffra mellan 1 och 5 som bäst beskriver hur du tänker.
    1 Jag berättar om mina prestationer när jag möter nya människor
2
3
4
5 Jag berättar om min grupps prestationer när jag möter nya människor

Välj en siffra mellan 1 och 5 som bäst beskriver hur du tänker.
    1 Det är viktigt för mig att uppträda som en självständig person
2
3
4
5 Det är viktigt för mig att tillhöra en grupp

Välj en siffra mellan 1 och 5 som bäst beskriver hur du tänker.
    1 Jag litar på min egen förmåga om jag behöver hjälp med något
2
3
4
5 Om jag behöver något så vänder jag mig till andra för att få hjälp

Välj en siffra mellan 1 och 5 som bäst beskriver hur du tänker.
    1 Om det uppstår en konflikt mellan personliga värderingar och gruppvärderingar så följer jag mina egna värderingar
2
3
4
5 Om det uppstår en konflikt mellan personliga värdering och gruppens värdering så följer jag gruppens värdering

Välj en siffra mellan 1 och 5 som bäst beskriver hur du tänker.
    1 Jag gör det som jag tycker om att göra
2
3
4
5 Jag gör det som människor runt mig tycker om att göra

Välj en siffra mellan 1 och 5 som bäst beskriver hur du tänker.
    1 Jag följer mina egna personliga tyckanden
2
3
4
5 Jag följer gruppens normer och regler

Välj en siffra mellan 1 och 5 som bäst beskriver hur du tänker.
    1 När jag tar beslut så är jag inte speciellt bekymrad över vad människor runt mig tycker om det
2
3
4
5 När jag tar beslut så överväger jag vad människor runt mig tycker om det

Välj en siffra mellan 1 och 5 som bäst beskriver hur du tänker.
    1 Jag tvekar inte om att ändra på en relation även om det inte är till min fördel att göra det just då
2
3
4
5 Jag upprätthåller etablerade relationer även om det inte är till min fördel att göra det längre

Nedanstående frågor handlar om stress och berör dina känslor och tankar under den senaste månaden. Även om en del av frågorna liknar varandra finns det skillnader mellan dem så besvara frågorna ganska snabbt. Fyll i den siffra som passar dig bäst i rutan under.

0 aldrig
1 nästan aldrig
2 ibland
3 ganska ofta
4 väldigt ofta

Hur många gånger under den senaste månaden har du

känt att du inte kunnat kontrollera viktiga saker i ditt liv?
   

känt dig nervös och stressad?
   

framgångsrikt hanterat vardags-problem och irritationsmoment?
   

känt att du effektivt kunnat hantera viktiga förändringar som inträffat i ditt liv?
   

känt tilltro till din egen förmåga att hantera personliga problem?
   

känt att saker och ting gått din väg?
   

tyckt att du inte kunnat klara av allt du skulle ha gjort?
   

känt att du har haft kontroll på saker och ting?
   

blivit arg på saker som har hänt och som du inte kunnat kontrollera?
   

kommit på dig själv med att tänka på saker som du måste göra?
   

haft kontroll över hur du använder din tid?
   

tyckt att svårigheter har tornat upp sig så mycket att du inte kunnat hantera dem?
   

Slutligen kommer en skala bestående av ett antal ord som beskriver känslor och stämningsläge. Ange i vilken utsträckning du haft dessa känslor den senaste tiden och hur väl de stämmer på dig.

1 inte alls
2 lite
3 i någon mån
4 ganska mycket
5 väldigt mycket

Engagerad
    1 2 3 4 5

Förtvivlad
    1 2 3 4 5

Upprörd
    1 2 3 4 5

Haft skuldkänslor
    1 2 3 4 5

Rädd
    1 2 3 4 5

Fientlig
    1 2 3 4 5

Entusiastisk
    1 2 3 4 5

Stolt
    1 2 3 4 5

Retlig
    1 2 3 4 5

På alerten
    1 2 3 4 5

Skamsen
    1 2 3 4 5

Inspirerad
    1 2 3 4 5

Nervös
    1 2 3 4 5

Bestämd
    1 2 3 4 5

Uppmärksam
    1 2 3 4 5

Pirrig, ängslig
    1 2 3 4 5

Aktiv
    1 2 3 4 5

Skrämd
    1 2 3 4 5

Ivrig
    1 2 3 4 5

Stark
    1 2 3 4 5Kontaktperson: Lillemor Adrianson, lillemor.adrianson@hb.se
http://www.adm.hb.se/~lad
Senast ändrad: 2014-01-28